به هوشمند نت خوش امدید
پشتیبانی 24 ساعته
09126283045
(30 خط) 91300131 -021
نسخه فارسی
CPU مخفف(Central processing unit) است . CPUواحد پردازش مرکزی کامپیوتر نامیده میشود.
021-91300131